Épület energetikai fejlesztés

A projekt címe: A Kis Bt. megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése

A projekt azonosító száma: VEKOP-5.1.1-5-1-2-16-2019-00141

A támogatás összege:    11 599 287 Forint

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.03.19.

A Projekt fizikai befejezésének  napja: 2020.09.28.

A Támogatás intenzitása: 44.9 %

Épület energetikai fejlesztés - Natura Hill Zebegény

A Natura Hill turisztikai szolgáltató tevékenység helyszínén lévő két épület energetikai korszerűsítése valósult meg, oly módon, hogy a közösségi térként szolgáló rendezvényház épület teljes külső hőszigetelése valamint a nyílászárók cseréje is megvalósult, továbbá megtörtént a fűtés korszerűsítése és megvalósult egy hőszivattyús rendszert, amely a fűtést és nyári időszakban a klimatizálást is megoldja.

A panzió épületére napelemes rendszer került felszerelésre. Az energia hatékonysági beruházással az üvegház hatású gázok kibocsátásának éves csökkenése 9.08 CO2 egyenérték (t). A projekt előkészítése során elkészült az épületek energetikai tanúsítványa a meglévő és tervezett állapotra, továbbá statikus szakvélemény készült az épületek állékonyságáról.

A projekt a következő beruházási elemekből épül fel.

Az épületek megfelelő terhelhető tetőszerkezetére 56,65 kW teljesítményű 206 db napelemből álló é 3 db háromfázisú, összesen 25 kW névleges teljesítményű inverterből álló napelemes rendszer került telepítésre. A telepített napelemes rendszer a két épület együttes fejlesztés utáni villamosenergia igényét több mint 90%-ban fogja fedezni.

A rendezvényház teljes energetikai felújítása megvalósul. Teljes hőszigeteléssel valamint a külső nyílászárók cseréjével az épület hőtechnikai adottságainak javítása és hőveszteségének csökkentése valósul meg. Fűtési, hűtési rendszer korszerűsítése, valamint hőszivattyú rendszer telepítése (levegő-víz) további jelentős energia hatékonyságot fog eredményezni.