fbpx

Üzleti utazók számára

NYILATKOZAT  

Büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy 2021. ………………… (hónap, nap) és 2021. ………………… hónap, nap) között az itt megnevezett személy üzleti célból / gazdasági célból / oktatási célból* tartózkodik a Natura Hill Zebegény panzióban.

(*megfelelő rész aláhúzandó) 

 A vállalkozás/egyéni vállalkozó / oktatási intézmény adatai, amely érdekében az utazás történik:

Egyéni / Társas vállalkozás / Intézmény

neve: ………………………………………………………………………………

székhelye: …………………………………………………………………………

cégjegyzékszáma: …………………………………………………………………

nyilvántartási száma / adószáma: …………………………………………………

Az utazás kapcsán kifejtett tevékenység rövid leírása: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Az utazó személyes adatai:

Név: …………………………………………………………

Lakcím: …………………………………………………….

Igazolványszám: ……………………………………………

Milyen minőségben képviseli a vállalkozást / vállalkozót: alkalmazott / megbízott /törvényes képviselő* (*megfelelő rész aláhúzandó) 

…………………………………………….              ……………………………….…….…

dátum                                                                                                  aláírás

Üzleti utazói GYIK

Érkezhetünk gyerekekkel?

Sajnos gyerekek nem minősülhetnek üzleti utazónak a jogalkotó szerint, így most 18 éven aluli vendégeket nem fogadhatunk.

Ki számít üzleti utazónak?

A lenti részen részletesen olvasható minden jogszabály a témában, a lényeg röviden, hogy nyilatkoznia kell minden Vendégünknek arról, hogy ő bizony a környéken vagy ügyben jár (partnert látogat, piacot kutat, tárgyal) vagy oktatáson vesz részt valahol szintén a közelben, és kényelmesebb, ha nem utazik haza estére, vagy bármilyen gazdasági érdeke fűződik hozzá, hogy itt legyen. Az utazása haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik, illetve azzal összefüggésben áll.

Milyen szolgáltatásokat vehetnek most Vendégeink igénybe?

Ez nagyon egyszerű, egyetlen dolog tiltott, és ez a jakuzzi használat. Masszázs foglalható, illetve a főépületben lévő fatüzelésú szauna, valamint a LES épületnél található kombinált infra és finn szauna is használható. Mind a kettő időpont foglalással működik, a maximális biztonság érdekében. Éttermünk pedig a szokásos színvonalú reggelivel, ebéddel és degusztációs vacsorával várja Vendégeinket.

Céges megbeszélsére is érkezhetünk?

Természetesen. Különtermünket, szobáinkat és éttermünket is igénybe vehetik munka célból.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett.

A fentiek értelmében csak olyan vendégek tartózkodhatnak a szálláshelyen, akik tartózkodásának célja üzleti, gazdasági, oktatási cél. A vendégnek ezt a szálláshely részére igazolnia is kell.

Mindezek alapján a szálláshelyen a vendéggel együtt akkor tartózkodhat a hozzátartozója is, amennyiben a hozzátartozó esetében is igazolható a tartózkodás üzleti, gazdasági, oktatási célja.

Mi minősülhet üzleti, gazdasági célnak?

Az üzleti, gazdasági célú utazás tekintetében felmerülhet a kérdés, hogy mi minősül ténylegesen üzleti, gazdasági célnak.E tekintetben a Rendelet nem tartalmaz szabályokat, ugyanakkor e fogalmakról más jogszabályok rendelkeznek.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 3. § 10. pontja szerint hivatali, üzleti célú utazásnak minősül „a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást…”

Ugyancsak az SZJA törvényben olvashatjuk a gazdasági tevékenység meghatározását is, amely szerint gazdasági tevékenységnek a tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása minősül, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

A gazdasági tevékenységről nemcsak az SZJA törvény, hanem az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) is szól, amelynek 6. § (1) bekezdése az SZJA törvénnyel megegyezően határozza meg, hogy mi tekinthető gazdasági tevékenységnek. Az ÁFA törvény 6. § (2) bekezdése szerint pedig gazdasági tevékenység körébe tartozik különösen a termelésre, forgalmazásra irányuló ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is.

A fenti fogalommeghatározásokat alapul véve az utazás üzleti vagy gazdasági jellegének értékelésekor célszerű aszerint mérlegelni, hogy az utazás a gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenységéhez, haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik-e, illetve azzal összefüggésben áll-e.